Plants Vs Zombies 2 – Hoa quả nổi giận 2 : Primal Peashooter vs Jurassic Gargantuar #52Plants Vs Zombies 2 – Hoa quả nổi giận 2 : Primal Peashooter vs Jurassic Gargantuar #52

Primal Peashooter (tạm dịch: Đậu Xạ Thủ Nguyên Thủy) là cây thứ năm lấy được trong thế giới Jurassic Marsh trong Plants vs. Zombies 2. Nó chính là phiên bản nguyên thủy của Peashooter. Cứ mỗi ba giây, nó sẽ bắn ra một viên đậu cứng như đá có khả năng làm đơ zombie trong nửa giây, hoặc đẩy zombie đó lại một ô. Mỗi viên đậu đá này gây ra 2.5 sát thương bình thường. Loại zombie duy nhất miễn nhiễm với đặc tính đẩy lùi của nó là Jurassic Bully. Đặc tính đẩy lùi này cũng khiến cho zombie đang bị đơ di chuyển trở lại.
Jurassic Gargantuar Crushes plants. Launches Jurassic Imp when enough damage is taken.

Tag: game vui hoa quả nổi giận 2, Plants Vs Zombies 2, Plants Vs Zombies, Hoa quả nổi giận 2, Hoa quả nổi giận, Primal Peashooter vs Jurassic Gargantuar, Primal Peashooter, Jurassic Gargantuar, game trồng cây, game action, toys action

Xem thêm bài viết Game Online: https://moplay.vn/game-online

Nguồn: https://moplay.vn/