Phim tình huống về nghiện game onlinePhim tình huống về nghiện game online

Đây là một đoạn phim văn học nghị luận xã hội về chủ đề nghiện game online được thực hiện bởi học sinh nhóm Ahihi lớp 12A2 trường THPT Nguyễn Du – Ninh Thuận.

Tag: nghị luận về nghiện game, phim, phim ngắn, học sinh, game online, nghiện game online, nghiện game, văn học, nghị luận xã hội, đời sống, giáo dục, xã hội

Xem thêm bài viết Review: https://moplay.vn/review

Nguồn: https://moplay.vn/