PBE 21/08/2015: Yi Siêu PhẩmPBE 21/08/2015: Yi Siêu Phẩm

Yi Siêu Phẩm là một trong 5 trang phục Siêu Phẩm đang được thử nghiệm trong máy chủ PBE và được lên lịch ra mắt trong phiên bản 5.17.

Like, comment and subscribe to help us make better:

Tag: master yi sieu pham, Master yi sieu pham, yi sieu pham, project: master yi, project master yi, Master Yi Siêu Phẩm, Yi Siêu Phẩm, Yi Sieu Pham

Xem thêm bài viết Game PC: https://moplay.vn/pc

Nguồn: https://moplay.vn/