[Nhạc Phim Game of Thrones] Main Titles – Ramin Djawadi | House Words[Nhạc Phim Game of Thrones] Main Titles – Ramin Djawadi | House Words

– House Stark: Winter is Coming (Mùa đông đang tới)
– House Greyjoy: We Do Not Sow (Chúng ta không gieo trồng)
– House Tyrell: Grow Strong (Phát triển hùng mạnh)
– House Lannister: Hear Me Roar (Nghe Ta Gầm)
– House Martell: Unbowed, Unbent, Unbroken (Không cúi đầu, Không chùn bước, Không đầu hàng)
– House Arryn: As High As Honor (Cao quý như Danh dự)
– House Tully: Family, Duty, Honor (Gia đình, Bổn phận, Danh dự)
– House Targaryen: Fire And Blood (Lửa và Máu)
-House Baratheon: Ours is The Fury (Chúng ta là Cuồng nộ)

Tag: game vuong quyen, game of thrones, các gia tộc game of thrones

Xem thêm bài viết Game Online: https://moplay.vn/game-online

Nguồn: https://moplay.vn/