✆ 082.7788333 – Máy chơi điện tử 4 nút Nintendo 620 trò chơi Family Computer✆ 082.7788333 – Máy chơi điện tử 4 nút Nintendo 620 trò chơi Family Computer

Hãy để ký ức tuổi thơ òa về cùng bạn bè và người thân mỗi dịp cuối tuần với máy chơi điện tử 4 nút Nintendo Family Computer.

Phiên bản mới nhất tích hợp 620 trò chơi khác nhau như: Contra, Mario, Ninja cứu mẹ, Tank, Bác sỹ Mario, Ninja Kage, Tiny toon, Chip & Dale, Đá bóng chưởng, Ninja Mèo…
Máy chơi game 2 tay cầm 4 nút. (Một số phiên bản giá rẻ chỉ có 2 nút hoặc 500 trò chơi)
Đóng gói: Máy game + 2 tay cầm 4 nút + dây AV + Nguồn điện + Hướng dẫn sử dụng và danh sách game.

Tag: máy game 4 nút, Bác sỹ Mario, Chip & Dale, Contra, Đá bóng chưởng, điện tử 4 nút, điện tử 4 nút 620 trò chơi, điện tử 4 nút đời mới, điện tử 4 nút huyền thoại, điện tử contra, điện tử mario, điện tử nintendo 4 nút, Mario, máy chơi điện tử, máy chơi game 4 nút, máy chơi game 4 nút 620 trò chơi, máy chơi game nintendo tv, máy chơi nintendo 4 nút, máy chơi video game, Ninja cứu mẹ, Ninja Kage, Ninja Mèo, nintendo video game, Tank, Tiny toon, trò chơi nintendo

Xem thêm bài viết Game PC: https://moplay.vn/pc

Nguồn: https://moplay.vn/